Elemen persekitaran makro dalam perniagaan

Di dalam dunia perniagaan, terdapat empat elemen persekitaran makro yang terpaksa dan perlu dihadapi oleh semua peniagaan iaitu elemen ekonomi, teknologi, kebudayaan sosial serta politik dan undang-undang. Melalui persekitaran makro tersebut, analisa dilakukan kepada sebuah syarikat pilihan untuk melihat kesan persekitaran makro kepada organisasinya. Selain itu penambahbaikan diberi sebagai cadangan kepada perniagaan sedia ada.

Elemen persekitaran makro dalam perniagaan

Boleh dikatakan kesemua aspek yang melibatkan perniagaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau komponen-komponen persekitaran yang ada.

KudoZ™ translation help

Walaupun agak sukar dan tidak berkemampuan bagi usahawan untuk mengawal persekitaran yang ada namun sudah mencukupi sekiranya semua usahawan memahami faktor-faktor atau komponen-komponen persekitaran tersebut.

Dunia perniagaan mempunyai empat 4 faktor persekitaran makro yang terpaksa dihadapi oleh semua perniagaan. Faktor Persekitaran Politik Dan Perundangan Sesungguhnya dunia perniagaan sekarang ini banyak dipengaruhi oleh persekitaran politik dan perundangan. Ianya bukan sahaja persekitaran politik di negara sesuatu perniagaan itu beroperasi National malahan ianya turut dipengaruhi oleh persekitaran politik dunia keseluruhannya Global.

Faktor politik dan perundangan boleh dipecahkan kepada dua 2 isu utama iaitu Isu Global dan juga Isu National. Kajian sistem politik bagi negara-negara berkenaan hendaklah dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan bentuk sistem politik yang diamalkan.

Boleh dipecahkan kepada tiga 3 elemen utama iaitu: Namun begitu Syarikat atau organisasi hendaklah peka dan mengetahui bahawa kestabilan sesebuah negara itu tidak akan sentiasa kekal selama-lamanya. Sistem politik dan perundangan sesebuah negara kemungkinan berbeza maka dengan itu syarikat atau organisasi hendaklah sentiasa bersedia dan merangka pelan-pelan tindakan dengan mengambil kira potensi serta risiko yang terpaksa ditempohi oleh syarikat atau organisasi di masa hadapan.

Risiko politik boleh memberikan kesan yang dapat mempengaruhi perniagaan akibat tindakan politik oleh kerajaan negara tuan rumah.

Diantara tindakan-tindakan yang boleh mereka lakukan ialah dengan memiliknegarakan semua syarikat subsidiari asing yang berada di negaranya tanpa membuat sebarang bayaran pampasan, mengenakan cukai korporat yang tinggi ke atas syarikat dan ada juga sesetengah kerajaan yang meletakkan syarat di mana sebahagian besar dari keuntungan syarikat asing yang beroperasi di negaranya hendaklah melaburkan semula keuntungan tersebut di negaranya malah keuntungan syarikat juga akan dikenakan cukai yang tinggi yang pasti akan menggurangkan keuntungan syarikat-syarikat yang terlibat.

Elemen persekitaran makro dalam perniagaan

Halangan perdagangan boleh dibuat melalui pelbagai bentuk dan cara. Contohnya seperti pihak kerjaaan mengenakan tarif cukai pada barangan atau produk import. Biasanya tarif cukai yang dikenakan ini akan dibayar terus oleh pengimport. Ada juga sesetengah negara atau kerajaan mengenakan kuota pada produk import dengan membataskan kuantiti produk tersebut dari memasuki negara mereka.

Menurut Aini Hayati, M. Perjanjian-perjanjian perdagangan ini akan memberi kesan kepada transaksi-transaksi perniagaan yang akan dijalankan oleh usahawan-usahawan. ISU NATIONAL Apabila membincangkan tentang isu national, kita tidak dapat lari dari membincangkan tentang dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan, undang-undang, peraturan, kawalan, percukaian dan sebagaimya.

Percukaian boleh dipecahkan kepada tiga 3 bahagian iaitu cukai langsung, cukai tidak langsung dan cukai khas. Jenis-jenis cukai langsung adalah seperti cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan perseorangan, Duti setem, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi, cukai keuntungan harta tanah dan sebagainya.

Jenis-jenis cukai tidak langsung adalah seperti cukai jualan, cukai perkhidmatan, cukai perjudian, duti import, duti eksport, duti eksais dan sebagainya.dalam perancangan strategi pemasaran ke atas pelanggan (ibu bapa) jenama rumusan bayi.

persekitaran perniagaan persekitaran luaran umum/makro persekitaran luaran spesifik/mikro persekitaran dalaman analisis persekitaran model industri porter &ana Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

Kesan persekitaran makro merupakan kesan yang berlaku selepas pengenalan elemen-elemen tersebut dalam bidang perniagaan. Usahawan yang mengantarabangsakan hasil produk atau karya dan perkhidmatan harus menghadapi dan bersemuka cabaran-cabaran ini.

Berdasarkan teori system, sesebuah organisasi perniagaan itu tidak dapat berdikari. Organisasi perniagaan dikelilingi oleh elemen-elemen persekitaran yang berinteraksi dan mempengaruhi pembuatan keputusan dan tingkah lakunya.

Elemen persekitaran makro memberikan kesan yang besar dalam perniagaan sesebuah organisasi. Elemen yang terdapat dalam persekitaran boleh menyebabkan sesebuah organisasi itu terus maju dan membangun.

Akan tetapi ada juga elemen yang boleh membawa 3/5(2). Cadangan untuk menguruskan elemen persekitaran macro adalah usahawan perlu tahu peringkat yang mana mempunyai impak yang lebih besar kepada perniagaan.

Dutch Lady perlu mengimbas, memantau, meramalkan dan menilai keadaan ekonomi makro yang memberi kesan kepada perniagaan.

Anis Hunny Hanisya: